Athenaeum – Studio Three – ground plan

Athenaeum - Studio Three - ground plan